Lidgeld
Het lidgeld voor het clubjaar 2019-2020 bedraagt:


 
* Het lidgeld van de volwassenen bedraagt 100 euro omdat ze 1,5 uur per week trainen
** Het lidgeld voor de competitie bedraagt in totaal 195 euro voor 3 trainingen/ week aangezien hiervoor wedstrijdgeld betaald moet worden

Voorbeelden
1 selectietraining + 2 competitietrainingen = 195 euro
1 juniortraining + precompetitietraining = 135 euro
2 juniortrainingen + showteamtraining = 185 euro
1 volwassentraining + ropefit = 150 euro

We geven vanaf het 3de gezinslid een korting van 50% op het lidgeld van het goedkoopste lid. Bij onduidelijkheid over welk bedrag betaald moet worden, mag je ons steeds contacteren.

De betaling gebeurt op rekeningnummer BE29 0013 2463 8464 met vermelding 'naam + groep + ev. EXTRA + lidgeld 2019-2020'. In dat lidgeld is de huur van de zaal, het gebruik van clubtouwen, de lesgevers, het lidmaatschap bij Gymfed en de verzekering inbegrepen. 

Het lidgeld wordt niet terugbetaald indien een lid voor het einde van het seizoen stopt. Alleen omwille van medische redenen (gestaafd door doktersattest) kan een deel van het lidgeld teruggestort worden.