Lidgeld
Het lidgeld voor het clubjaar 2020-2021 bedraagt:In dat lidgeld is de huur van de zaal, het gebruik van clubtouwen, de lesgevers, het lidmaatschap bij Gymfed en de verzekering inbegrepen. 

Het lidgeld wordt niet terugbetaald indien een lid voor het einde van het seizoen stopt. Alleen omwille van medische redenen (gestaafd door doktersattest) kan een deel van het lidgeld teruggestort worden.